Politica de confidențialitate

Ultima actualizare: 12.08.2022


Prin prezenta Politică vă informăm despre modul in care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal. Prelucrarea acestora o realizăm in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor’’, in continuare ,,R.G.P.D.”) și ale legislației naționale relevante in materia protecției datelor cu caracter personal.


 1. CINE SUNTEM NOI?

 

Bright Lotus S.R.L. cu sediul în Sat Valea Lupului Com. Valea Lupului, Str. Ciresi, Nr.9a, Valea Lupului, Judet: Iasi, identificat prin CUI RO44881832, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr.: J22/3052/2021 este o companie care fabrică și comercializează produse de îngrijire naturale. Săpunurile Bright Lotus sunt fabricate cu grijă din ingrediente 100% naturale, fără aditivi chimici sau arome sintetice. Bright Lotus a luat naștere din dragostea și aprecierea pe care o simțim față de natură și pe care ne-am dorit să le împărtășim și cu tine printr-o gamă de săpunuri naturale premium, pe care pielea ta le va iubi! Ingredientele utilizate sunt obținute cu grijă și sunt prelucrate cu atenție și multă pasiune pentru toți cei care iubesc simplitatea, rafinamentul și eleganța. Suntem aici pentru a-ți oferi șansa de a te conecta la ritmul naturii și grija pe care aceasta ne-o poartă prin produse de îngrijire pentru un păr sănătos, un ten întinerit și o sănătate corporală de invidiat! Cu produsele de îngrijire Bright Lotus vei contribui și tu în mod activ la sustenabilitate și la grija față de natură, care ne oferă tot ceea ce avem nevoie pentru a ne bucura de o piele fină și catifelată zi de zi!


Datele noastre de contact sunt:

Adresă de e-mail: contact@bright-lotus.com

Nr. de tel.: 0758409323


 1. CUM PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSOANAL?

 

BRIGHT LOTUS S.R.L, in calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale candidaților care aplică pentru posturile disponibile, angajaților, clienților persoane fizice, reprezentanților clienților persoane juridice, partenerilor contractuali și ai colaboratorilor, și datele altor persoane fizice care interacționează cu Societatea și/sau sunt antrenate in relații contractuale cu acesta.

Datele cu caracter personal sunt:

 • prelucrate in mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 • colectate in scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate;
 • exacte și actualizate in termen;
 • păstrate intr-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele;
 • prelucrate intr-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

 1. CARE SUNT TIPURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ȘI IN CE SCOP SUNT PRELUCRATE ACESTEA?

Pentru încheierea și executarea contractelor de vânzare-cumpărare, prelucrăm în principal următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, numărul de cont bancar, adresă de e-mail, nr. de tel, adresa de domiciliu sau de livrare.

In vederea completării și transmiterii formularului de contact (,,Contact’’) și de comandă (,,Comandă’’) de pe website-ul Societății – bright-lotus.com  (in continuare ,,website-ul’’), prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, e-mail, număr de telefon și, după caz, alte date dacă sunt lăsate la inițiativa persoanei vizate la secțiunea ,,Mesaj’’.

Pentru vizitatorii website-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe website-ul nostru, timpul petrecut pe website, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii in acest sens, consultați bright-lotus.com/politica-cookies

 

Nu vă utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru a vă transmite comunicări de tip marketing, precum newsletter-uri, decât dacă vă dați consimțământul în mod expres pentru astfel de comunicări, bifând o căsuță de acord in acest sens. In acest sens, vă prelucrăm doar e-mailul și  ne asigurăm că aveți la dispoziție o opțiune simplă de a vă dezabona în orice moment, respectiv de a vă retrage consimțământul cu privire la primirea acestor tipuri de comunicări.


 1. CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

 

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate in vederea:

 • încheierii și executării diferitelor contracte;
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care ne revin (ex. legislația muncii, legislația fiscală etc.);
 • in baza consimțământului solicitat și/sau oferit in prealabil (in contextul recrutării de personal, pentru transmiterea comunicărilor de tip marketing etc.);
 • in scopul intereselor legitime urmărite de BRIGHT LOTUS S.R.L. (ex. adoptarea de măsuri de protecție și securitate, exercitarea unor drepturi și interese legitime ale Societății in cadrul procedurilor contencioase sau necontencioase etc.).

 1. PE CE DURATĂ PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

 

Datele cu caracter personal sunt stocate in vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate in prezenta Politică sau pe durata impusă de lege (ex. in materie de arhivare, de contabilitate etc.).


 1. CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

 

Nu vom comunica sau transfera vreunui terț, niciuna dintre datele cu caracter personal colectate de la dvs. sau despre dvs. cu excepția:

 • Autorităților și instituțiilor publice – când există o obligație legală in acest sens sau in scopul unui interes legitim (apărarea drepturilor Societății in procedurile contencioase sau necontencioase etc.).
 • Partenerilor contractuali sau colaboratorilor Societății care ne oferă servicii de găzduire web (Hosterion), de dezvoltare website (WePixel), mentenanță website (WePixel), comunicare de marketing și social-media (Mailchimp, Mălina Brânză), de transport (Sameday), plăți online (Netopia Payments).
 • Meta – atunci când vizitatorii/potențialii clienți aleg să ia legătura cu BRIGHT LOTUS prin intermediul chat-ului instant de Facebook sau WhatsApp.
 • Oricărui terț – dacă v-ați dat consimțământul in mod expres și punctual, pentru respectiva situație și respectivele date.

 1. CE MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI GARANȚII LUĂM?

 BRIGHT LOTUS S.R.L. implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate in vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. Utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri interne de lucru, inclusiv de control și audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare relevante in materia protecției datelor cu caracter personal.


 1. CARE SUNT DREPTURILE DVS. IN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ?

 

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către Regulamentul general privind protecția datelor:

 • Dreptul de acces;
 • Dreptul de rectificare;
 • Dreptul la ștergere;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • Dreptul la portabilitate;
 • Dreptul la opoziție a prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a se adresa Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și instanțelor de judecată.

Pentru orice întrebări, nelămuriri sau exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta prin e-mail la adresa: contact@bright-lotus.com.


[1] Scopul acestui document: informarea persoanelor vizate (viitori angajați, clienți, vizitatori ai paginii de website) cu privire la modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal și garanțiile de confidențialitate implementate de către societatea dvs.

Recomandare: A se verifica conținutul documentului și a se aproba la nivel intern (se va printa documentul, semna și ștampila) și se va publica pe website varianta de text.